Training

Groeien is springen en ergens anders goed neerkomen.

Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability of een “leven lang leren” hebben definitief aangetoond dat naast een heldere organisatiestrategie en organisatiestructuur, het vooral de menselijke factor (Human Resources) is die succes kan genereren. Training kan helpen om het maximale uit medewerkers te halen.

 Strijbosch Personeelsadvies verzorgt diverse trainingen op maat, waarbij de medewerker handvatten krijgt aangereikt ter verbetering van het eigen functioneren of ter vergroting van de eigen sturingsmogelijkheden. Ook het verbeteren van vaardigheden op specifieke terreinen zoals, bijvoorbeeld de gespreksvoering in verschillende situaties kan het centrale onderwerp van de training zijn. Naast het aanreiken van theorie, is het praktisch bezig zijn met een concreet thema een belangrijk onderdeel van de werkwijze en methodiek van Strijbosch Personeelsadvies. Te denken valt hierbij aan persoonlijke effectiviteit, communicatie vaardigheden en time-management. Desgevraagd wordt er gewerkt met deskundige acteurs of videofeedback ten einde vaardigheden aan te leren of te vergroten.

 Trainingen die wij aanbieden zijn:

  • Algemene communicatie vaardigheden
  • Gesprekstechnieken (algemeen)
  • Leidinggeven in specifieke situaties
  • Time-management
  • Voeren van selectiegesprekken (STAR techniek)

Contact

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies is de naam van onze organisatie die fier staat voor bevlogen en gedreven psychologen, adviseurs en medewerkers. Wij kunnen u hier natuurlijk slechts een sfeerbeleving geven van wie wij zijn en ons werkterrein en onze dienstverlening onder de aandacht brengen.

Lees verder

Contact

Burgemeester Buskensstraat 66
5401 EE, Uden

info@strijboschpa.nl
0413 700 974

© 2024 - Strijbosch Personeelsadvies - Website door: Triple.nl