Assessment

Zo kan het ook.

Assessments worden veelvuldig gebruikt als een belangrijk onderdeel tijdens een sollicitatieprocedure, als hulpmiddel om loopbaanwensen inzichtelijk te maken of gewoon als cadeau van de organisatie waar iemand werkzaam is.

Selectieassessment

De doelstelling van een selectieassessment is de advisering ten aanzien van de geschiktheid van een beoogde kandidaat ten aanzien van de gestelde functie-eisen. Hierbij is van belang dat de matching van meet af aan voldoende aanknopingspunten biedt voor de benodigde investering om de beoogde kandidaat op het gewenste niveau te krijgen. Mogelijke ontwikkelpunten worden los van de geschiktheidsuitspraak, aangegeven. Dit kan uiteraard ondersteund worden door een specifiek ontwikkel of opleidingsplan.

Ontwikkelassessment

Een ontwikkelingsassessment heeft als doel het in kaart brengen van de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker(s), al dan niet gekoppeld aan de specifieke competenties van een concrete functie. De onderzoeksvraag is : welke kwaliteiten en vaardigheden heeft iemand en wat is er nodig om tot optimaal functioneren te komen in de beoogde functie. De uitkomsten van het ontwikkelassessment kunnen gebruikt worden bij het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Specifiek punten als drijfveren, gedrag, (voorkeurs)rollen etc. kan in een dergelijk onderzoek meegenomen worden.

Ontwikkelassessment

Een ontwikkelingsassessment heeft als doel het in kaart brengen van de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker(s), al dan niet gekoppeld aan de specifieke competenties van een concrete functie. De onderzoeksvraag is : welke kwaliteiten en vaardigheden heeft iemand en wat is er nodig om tot optimaal functioneren te komen in de beoogde functie. De uitkomsten van het ontwikkelassessment kunnen gebruikt worden bij het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Specifiek punten als drijfveren, gedrag, (voorkeurs)rollen etc. kan in een dergelijk onderzoek meegenomen worden.

Loopbaanoriëntatie

Bij een loopbaanoriëntatie (een onderzoek, een adviestraject of beiden) worden de kwaliteiten en aandachtspunten van en medewerker vastgesteld waarmee deze, met behulp van een LoopbaanOntwikkelPlan (LOP), concreet handen en voeten kan geven aan verdere loopbaanontwikkeling.  De doelstelling van het loopbaanonderzoek is bewustwording of  in kaart brengen van potentieel, groeimogelijkheden en soort omgeving waarin een medewerker het best tot zijn recht komt.

Contact

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies is de naam van onze organisatie die fier staat voor bevlogen en gedreven psychologen, adviseurs en medewerkers. Wij kunnen u hier natuurlijk slechts een sfeerbeleving geven van wie wij zijn en ons werkterrein en onze dienstverlening onder de aandacht brengen.

Lees verder

Contact

Burgemeester Buskensstraat 66
5401 EE, Uden

info@strijboschpa.nl
0413 700 974

© 2024 - Strijbosch Personeelsadvies - Website door: Triple.nl